Ny parkerings-regel træder i kraft lørdag den 1. september.


En udskældt parkerings-regel bliver fra 1. september lovlig, en regel som har været årsag til, at flere billister det seneste år er blevet pålagt en bøde, reglen som nu er afskaffet, forbød bilister at parkere med hjulene på de brede optrukne kantlinjer, også selv om bilen var for bred til holde inden for striberne. Mange parkeringspladser var indrettet sådan, at kun meget små biler kunne holde indenfor de hvide kantlinjer, rørte en af hjulene de hvide striber kunne det koste en parkeringsbøde på mellem 510 og 750 kroner. Reglen er nu lavet om, så det ikke er den inderste kant der er afgørende, men den yderste kant på den hvide stribe der er grænsen, det vil sige at nu må man gerne holde på selve striben, men ikke have bare en lille del af det ene hjul uden for den hvide kantstribe, for så holder man ulovligt. Det er transport-, bygnings- og boligministeriet der i en pressemeddelelse fredag oplyser at det nu er slut med at udstede bøder for at holde på kantlinjerne, afgørelsen om at ophæve reglen blev i foråret besluttet af regeringen sammen med Dansk Folkeparti. Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) oplyser at man fremover vil tage hensyn til bilernes bredde, og så indrette fremtidige parkeringsbåse, så alle biler kan holde inden for den hvide kantlinje. Den nye regel skulle efter det oplyste, gøre det nemmere for ejerne af de store biler at finde en egnet parkeringsplads.

#Parkering #hvidestriber #Båse

0 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com