top of page

Ny parkerings-regel træder i kraft lørdag den 1. september.


En udskældt parkerings-regel bliver fra 1. september lovlig, en regel som har været årsag til, at flere billister det seneste år er blevet pålagt en bøde, reglen som nu er afskaffet, forbød bilister at parkere med hjulene på de brede optrukne kantlinjer, også selv om bilen var for bred til holde inden for striberne. Mange parkeringspladser var indrettet sådan, at kun meget små biler kunne holde indenfor de hvide kantlinjer, rørte en af hjulene de hvide striber kunne det koste en parkeringsbøde på mellem 510 og 750 kroner. Reglen er nu lavet om, så det ikke er den inderste kant der er afgørende, men den yderste kant på den hvide stribe der er grænsen, det vil sige at nu må man gerne holde på selve striben, men ikke have bare en lille del af det ene hjul uden for den hvide kantstribe, for så holder man ulovligt. Det er transport-, bygnings- og boligministeriet der i en pressemeddelelse fredag oplyser at det nu er slut med at udstede bøder for at holde på kantlinjerne, afgørelsen om at ophæve reglen blev i foråret besluttet af regeringen sammen med Dansk Folkeparti. Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) oplyser at man fremover vil tage hensyn til bilernes bredde, og så indrette fremtidige parkeringsbåse, så alle biler kan holde inden for den hvide kantlinje. Den nye regel skulle efter det oplyste, gøre det nemmere for ejerne af de store biler at finde en egnet parkeringsplads.

#Parkering #hvidestriber #Båse

0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page