top of page

Man må gerne færdes på Enø Overdrev.


Billedserie: Desværre har der været en del tvivl, om det er lovligt at færdes på selve Enø Overdrev. Det der har været skrevet, har desværre mere ledt til vildledning end vejledning, derfor har formanden for Teknisk Udvalg i Næstved Kommune Helle Jessen meldt ud, hvad der er op og ned i sagen. I Ugebladet d. 21. august var der skrevet en lille notits om, at det kun var tilladt at færdes på overdrevet langs stranden, og ikke inde på selve det udyrkede område, denne påstand maner Helle Jessen nu til jorden, men der er selvfølgelig ting der skal tages hensyn til, da området som skrevet er privat eget. Helle Jessen udtaler, at når området er udyrket, er der ifølge Naturbeskyttelsesloven lovlig adgang til området, men fra 1. april til 15. juli er den sydligste spids, og strandengene der ligger mod øst forbudt område. Men på de øvrige arealer må man gerne færdes også i yngletiden. Adgang til overdrevet skal altid ske fra stranden, hvor der er adgang via en trappe over hegnet, og ikke gennem eller over leddet ved siden af indgangen til Enø Lejren, da der her normalt er låst. Det er også tilladt at tage sin hund med, hvis den føres i snor, men da der færdes både heste kreaturer og får, skal man tage hensyn, da især fårene kan blive skræmte da hundene opfattes som rovdyr, heste og køer vil sikker være mere nysgerrige og søge hen til hunden, for at undersøge hvad det er for et firbenet væsen. Færdsel på området sker altid på eget ansvar. Da der desværre er folk der opfatter sig selv som naturens vogtere, og derfor ikke ønsker færdsel på overdrevet, det har desværre mundet ud i, at lystfiskere der har fisket hornfisk fra kysten, uforstående er blevet frataget deres fangst og jaget væk, andre som har plukket svampe, har også måttet aflevere hvad de har fundet, disse antastninger hører heldigvis til sjældenhederne, men skulle det ske skal man henvise til Naturbeskyttelseslovens § 24, og måske fremvise et kopi, som kan printes og medbringes, men skulle det på nogen måde udarte sig verbalt, skal politiet kontaktes. En tavle ved Enø Lejrens indgang viser i ord og billede, hvad der specielt skal tages hensyn til, retter man sig efter den og tager alt mulig hensyn, og viser respekt for den naturperle det er, så man kan roligt og helt lovligt tage gå-turen helt ud på Enø Overdrev og klappe hesten, fortæller udvalgsformanden Helle Jessen.

#Enø #Overdrev #Naturbeskyttelsesloven #Karrebæksminde

0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page