Danskerne får lov at bevæbne sig med peberspray.


Regeringen har netop sendt et lovforslag i høring som skal munde ud i at bevæbne danskere der ønsker det med en peberspray. Meningen er at folk skal kunne væbne sig mod hjemmerøvere og andre overfald i hjemmet, men det understreges at sprayen ikke må bruges offensivt da der i så fald vil være tale om en handling der hører under straffeloven. Selv om forslaget møder en hvis skepsis hos Politiforbundet og Det Kriminalpræventive Råd, så mener Justitsministeren at borgerne vil føle sig mere trygge, alene med den overbevisning at man er i stand til at forsvare sig selv. Der vil selvfølgelig være den mulighed at pebersprayen også kan bruges ulovligt, men i dag kan de små beholdere med peber alligevel købes legalt flere steder i EU, i Tyskland kan peberspray købes på tankstationer, men her er reglen, at man kun må bruge den mod angribende dyr, i Frankrig er det helt lovligt at have en peberspray liggende.

Sprayen er en neutral væske som er iblandet en stærk koncentration af chili-peber, et sprøjt i øjnene vil give en kraftig ubehagelig svien og man vil have svært ved at orientere sig, samtidig kan det give en følelse af åndedrætsbesvær, skylning med rigelige mængder vand, kan afhjælpe de værste følger, men ellers fortar smerterne sig, og som regel uden meen.

Det er ikke alle der kan få lov at sælge peberspray, men våbenhandlere og andre forretningsdrivende, der ønske at blive forhandler, skal først godkendes af myndighederne før et salg kan begynde. Hvornår loven træder i kraft er der ikke ingen oplysninger om.

#Peberspray #Hjemmerøveri

71 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com