Det bliver noget dyrere at få hentet affald i sommerhusområderne.


Billedserie: 1. oktober træder den nye affaldsordning i kraft i Næstved kommune, men for sommerhusejerne bliver det en kostbar affære, de skal nemlig selv bekoste et ekstra stativ til en 60 L. sæk til supplement til det bestående stativ på 110 L. Prisen for et nyt stativ på tilbud (Meding Næstved) ligger på mellem kr.1.449,00 og kr. 3.199,00, samtidig er der en stigning på hele kr. 14,32 pr. tømning, i alt en merpris på kr. 458,11 for 32 tømninger om året. Ejerne af helårshuse i byerne er helt fritaget for at bruge penge på nye stativer, de får nemlig udleveret to helt nye flerrums beholdere gratis, men går alligevel ikke helt fri for en stigning pr. tømning på 9,64 for 52 tømninger i alt en stigning på kr. 501,10 pr år.

Grundejerforeningen Gerbredgaard kommer sine medlemmer til undsætning.

Bestyrelsen i grundejerforeningen Gerbredgaard, har på et møde besluttet at yde et tilskud til indkøb af de nye stativer på kr. 1.000,00 pr. medlem. Tilskuddet ydes ved at reducere kontingentet for 2019 med de 1.000,00 kr. Der skal ikke søges om tilskud, det bliver automatisk givet til hver husstand. Det nye stativ med en 60 liters sæk må kun bruges til madaffald,= madrester u/emballage, frugt og grønsager, kød ben og knogler m.m. Det gamle stativ med en 110 liters sæk må efter 1. oktober kun indeholde restaffald,= bla.a beskidt mademballage, mælkekartoner, bleer og blød plastik, men det hele skal inden det kommes i sækkene, være omhyggeligt emballeret i plastikposer der er forsvarligt lukket.

Alt andet sorteret affald skal sommerhusfolket selv sørge for bliver bragt hen til genbrugsøerne, hvor glas, metal og hård plastik skal i samme beholder, en anden beholder må kun indeholde småt pap og papir, som reklamer og aviser. Hvad den tredje beholder der står ved genbrugsøerne nu skal bruges til, er der ingen oplysninger om.

#Affald #renovation #Enø #Næstved

89 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com