Forøget indsats fra politiet efter påsatte brande


Arkivfoto: Igennem den seneste uges tid har der været flere påsatte brande i de særligt udsatte boligområder i Slagelse Kommune, dvs. i Ringparken i Slagelse og på Motalavej i Korsør. Senest blev der lørdag sat ild i en bil, der var parkeret på Kierulffsvej i Slagelse, og ilden spredte sig efterfølgende til yderligere to biler. Lørdag aften blev der antændt en knallert i et skur på Kierulffsvej.

De to boligområder har i forvejen stort fokus fra politiet, som har afsat særlige ressourcer til det opsøgende og forebyggende daglige arbejde i kvartererne. Imidlertid får de seneste ildspåsættelser politiet til at øge den synlige tilstedeværelse. Det sker ikke mindst for at sikre, at borgerne kan færdes trygt i områderne, men naturligvis også for at forebygge yderligere tilfælde af hærværk.

Indsatsen sker i øvrigt i tæt samarbejde med Slagelse Kommune og boligselskaberne i de to områder, og ligger i forlængelse af den boligsociale beredskabsplan, der er udarbejdet for perioden 2017-2021.

- Det er et kerneområde for politiet at sikre orden og sikkerhed, og vi håber med de seneste tiltag at kunne dæmme op for den utryghedsskabende adfærd, som enkelte uheldige elementer står bag. Vi har samtidig en palet af præventive indsatser, som vi kan bringe i spil, ligesom vi også benytter os af muligheden for at give den enkelte urostifter et forbud mod at opholde sig i et bestemt område, fortæller politiinspektør Thorkild Steen Jensen.

Politiet opfordrer samtidig beboerne i de berørte boligkvarterer til at være ekstra opmærksom på personer, der enten opfører sig mistænkeligt eller optræder frembrusende. Opfordringen går også på at rette henvendelse til politiet på tlf. 1-1-4 med evt. oplysninger og iagttagelser.

#Bilbrand #Korsør #Slagelse #Ildspåsættelse

18 visninger0 kommentarer

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com