Herregud - 100 biler mere eller mindre på Enø, kan vel ikke gøre den store forskel.


Billedserie: Politikerne i Plan- og erhvervsudvalget kunne på et nyligt afholdt møde ikke blive enige om, hvad de skulle mene om den nye sommerhusplan for Næstved kommune, derfor blev afgørelsen sendt videre til Økonomiudvalget og vil til sidst ende i byrådet, hvor medlemmerne skal afgøre om tomlen skal op eller ned. Den store splid gælder i øjeblikket området omkring Gerbredgård på Enø, hvor det er planen at opføre et stort antal sommerhuse på de omkringliggende marker. Føres planen ud i livet, vil hele området efter fleres mening ende som et termitbo med tætliggende sommerhuse og kun få mindre grønne områder. Et område der løbende vil komme til at ligge i byggerod og generende larm fra maskiner de næste måske 10 år, da ikke alle sommerhuse bliver bygget samtidig.

Der er ingen vej uden om, alt færdsel til og fra sommerhusområdet kan kun foregå ad Græshoppebroen, og med udsigt til at flere biler skal passere broen, samtidig med at Næstved havn ønsker en udflytning af erhvervshavnen til Ydernæs, vil når planen er gennemført medføre flere skibe, og derfor flere broåbninger i Karrebæksminde. Den øgede trafik både til vands og til lands vil derfor føre til at trafikken over broen bliver endnu mere presset, og det kan give endnu større kaos i sommerperioden, og samtidig måske resultere i at turisterne bliver væk. I sommermånederne har broen hel-times åbning for lystsejlerne, for erhvervssejlere bliver der åbnet efter behov. Åbningstiden er efter hvor mange skibe der skal passere, men kan vare fra små 10- og helt op til 25 minutter i hver time, det er ikke unormalt, at der ved broåbning opstår bilkø fra broen og helt ind til Karrebæk kirke, en strækning på et par kilometer.

Otto Poulsen fra venstre som er medlem af Næstved byråd mener at 100 biler mere om dagen over broen vel ikke kan gøre den store forskel, en daglig stigning på 5%, men hvor gør man af 100 biler når der ikke er plads til dem der er der i forvejen. Den øgede trafik vil jo ikke kun være fra udstykningen på Enø, man glemmer beboerne og deres biler fra de planlagte sommerhusudstykninger ved De Hvide Svaner, fra området omkring Menstrup og Nybro på Karrebækvej, beboerne fra disse områder vil sikkert også om sommeren i bil søge til stranden i Karrebæksminde, så hvis byrådet siger ja til planen, så må vi håbe at et ja bliver fulgt af en plan for, hvordan alle disse biler skal komme til og fra området omkring Karrebæksminde, uden at skabe endnu større trafikkaos end der er i dag.

Bliver planen med udstykningen et ja, må næste skridt så være, at man får stationeret en lægehelikopter på Enø når der er forskellige arrangementer i området, for med den øgede trafik kan det hurtigt blive med livet som indsats at opholde sig på Enø hvis man bliver akut syg, for ingen ambulance eller tilkaldt hjerteløber med hjertestarter, har særlig stor chance for at nå frem til en patient med hjertestop i ordentlig tid til at kunne redde vedkommende, hvis der er tæt trafik, også bussen til og fra Enø har i flere tilfælde haft store problemer med at komme frem, Skt.Hans aften var bussen 1 time og 8 minutter om at køre fra vendepladsen til 1. rundkørsel ved Lungshave en strækning på små 400 meter, alt var kaos i flere timer.

I høringsfasen er der fremkommet utallige svar både for og imod udstykningerne, udlejningsfirmaer og turistforeningen er selvfølgelig stemt for at det bliver et ja, for i deres verden regnes alt kun i kroner, og ikke i miljø og trivsel. Hele 12 grundejerforeninger samt en større antal private har indsendt protester i høringsfasen mod planen, især omkring Gerbredgård. Grundejere på Grøningen vil ikke udelukke at der kan blive tale om et erstatningskrav, hvis planen gennemføres, de gik nemlig med til ved købet at betale en ekstra høj grundpris, den højere pris skulle så give dem en garanti for, at der ikke på noget tidspunkt bliver bygget på de åbne marker. Det er regeringen der har ændret på strandbeskyttelseslinjen så det nu er tilladt at bygge tættere på strandkanten.

#Gerbredgård #Enø #Udstykning #Sommerhusgrunde #Karrebæksminde

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com