Stor julegave fra Næstved byråd: Grønne områder på Enø bevares.


Der bliver ikke i denne omgang tale om en udvidelse af antallet af sommerhusgrunde på Enø. Økonomiudvalget i Næstved kommune har vendt tommelfingeren nedad, og har gravet planerne et godt stykke ned i sandet. På et møde er forslaget om udstykning af nye sommerhusgrunde på området omkring Gerbredgård på Enø afgjort, nedstemt og trukket tilbage.

Lokalplanen fra 1979 står efter at økonomiudvalget ved et flertal har stemt planen til skrotning derfor stadig ved magt, heri står der- hvis landbrugsdriften på Gerbredgård ophører, skal arealerne udlægges som grønne friarealer hvor på, der ikke må bygges.

Dermed er det ikke helt udelukket, at der kan eller vil ske en udvikling for turismen, men det vil i fremtiden være begrænset til selve bygningerne på Gerbredgård, for økonomiudvalget åbnede i afgørelsen også op for den mulighed, at der kunne blive tale om at lave selve gården om til ferieboliger eller badehotel, et wellnesscenter kunne heller ikke udelukkes, disse planer må nok anses for at ligge et godt stykke ude i fremtiden, da gården stadig bebos og bruges af ejeren, Hans Richard Jørgensen og hans kone Ulla Pedersen, her fra driver de nemlig stadig en mindre del af deres virksomhed HRJ service.

Hvad der i sidste ende har ført til at planerne er droppet er uvisse, men protester fra flere sider har det ikke skortet på, havde økonomiudvalget sagt ja til planerne, så var det ikke sikkert at det samlede byråd havde sagt ja, flere af byrådets medlemmer har nemlig på en eller anden måde selv en tilknytning til ferieparadiset, og i flere tilfælde udtrykt deres mere eller mindre skeptiske meninger om planerne.

Næstveds borgmester Carsten Rasmussen selv mener at Karrebæksminde, kan være et meget følsomt område over for så stor en udvikling, da det samtidig vil kræve at især vejnettet i det hele taget bliver opgraderet. Alle de høringsvar der er blevet indgivet i protest mod planerne har åbenbart ikke været forgæves, og afgørelsen bliver da også af sommerhusejerne i området modtaget som en kæmpe julegave fra Næstved kommune, hvor borgmesteren altid er villig til at møde op som julenisse ved velgørende arrangementer, men han har nu også bevist, at han som den førende nissefar i kommunen, sammen med de andre bynisser kan skabe glæde og julestemning andre steder, og så samtidig også være i stand til at give store betydningsfulde julegaver.

Hvem ved, og lad os håbe at afgørelsen kan være med til igen at give Næstved æren for at være årets juleby, en ære de også havde i 2017.

#Enø #Udstykning #Næstved #Karrebæksminde

0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle