Nu må der handles fyrværkeri- Men det må først affyres efter 27. december.


Fra den 15. december til d. 31. december er det tilladt fra godkendte salgssteder at købe fyrværkeri til brug ved fejringen af nytåret som regnes fra d. 27. december til d. 1. januar, uden for dette tidsrum er det kun professionelle fyrværkere der har tilladelse.

For at fyrværkeri er lovligt skal det være CE-mærket, mærket skulle være en sikkerhed for at fyrværkeriet overholder alle væsentlige sikkerhedskrav. Men uanset mærkning, er det alligevel totalt forbudt at indføre fyrværkeri til Danmark, også selv om det er CE-mærket.

Fyrværkeri er ikke legetøj, og kan i ukyndiges hænder være årsag til store skader på personer og materiel, også i mindre antal. I privatbiler må der kun transporteres fyrværkeri til eget brug, og max op til 5 kilo NEM, i sit hjem må man også højst opbevare fyrværkeri der har et totalt indhold på 5 kilo NEM, (står for Netto Eksplosivstof Mængde), - det er den mængde krudt inde i fyrværkeriet der får fyrværkeriet til at sprænge, og ikke den totale vægt på f.eks. en raket der regnes med. Mængden af NEM-indhold står normalt anført på artiklen eller pakningen. Før var mængden 3 kilo NEM, men efter de nye regler som blev indført i 2014 blev mængden sat op til 5 kilo NEM.

Selv om det er tilladt at transportere fyrværkeri i sin bil, må man ikke bare køre rundt med det på må og få, tilladelsen for transport i privat bil gælder kun, den direkte vej fra købsstedet til hjem eller anvendelsessted. Husk kør aldrig rundt med små børn fastspændt i en barnestol, samtidig med at du har fyrværkeri i bilen,- Du når næsten med sikkerhed aldrig at få barnet ud i tide, hvis fyrværkeriet antændes ved et uheld inde i bilen. Men uanset hvor mange advarsler der bliver givet, så vil der desværre altid efter nytår være nogle der er kommet til skade, og vil se tilbage med ordene, jeg fortryder, eller det skulle jeg aldrig have gjort, det er jo nu inden skaden er sket, man skal tage stilling til, om man vil risikere at komme med i statistikken over nytårsskader.

Lige så vel,- at man altid skal regne med at andre i bil kører mere åndssvagt end en selv, så skal man også altid regne med at andre kan være mere letsindig med fyrværkeriet end en selv, så pas på hinanden, og husk at vi alle sammen jo ønsker at 2019 bliver et GODT NYTÅR!

#Fyrværkeri #Krudt #Nytår

25 visninger0 kommentarer

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com