Kun mindre problemer med vind og vand i Karrebæksminde.


Billedserie: Det kraftige blæsevejr og den forhøjede vandstand i de indre danske farvande, har kun skabt mindre problemer i Karrebæksminde-området. Det kraftige blæsevejr og bølgerne har tæret lidt på skråningerne ud mod Smålandsfarvandet, hvor en mindre del af skrænten er havnet i vandet langs kysten.

Højvandet har ikke været det store problem, selv om vandet på et tidspunkt stod over boldværket langs med kanalen , Kanal Kroen har haft de sædvanlige problemer med den høje vandstand, Ditlevsens fiskehus ved broen har måske lige frem haft en fordel af den høje vandstand, her har man nemlig bare kunne åbne forretningsdøren så har fiskene selv kunne svømme ind i forretningen. Et mindre problem opstod der ved feriebyen hvor Enø Kystvej går over dæmningen fra Lungshave til Enø, på en 30 - 50 meters strækning var vejen oversvømmet med ca 20 cm vand, men desværre afholdt det ikke flere billister fra at passere stedet med en upassende høj fart, et par fodgængere måtte da også sande, at det ikke var det rigtige sted at passere samtidig med bilerne.

Er uheldet ude, og man kører i vandmasserne med for høj fart så kan vandet nemt slå op i motorrummet og så vil der være meget stor risiko for at indsugningen tager en ordentlig slurk vand, og så vil den køretur vare slut for en tid, det kræver nemlig at motorens cylindre igen bliver tømt for vand, derfor skal man passere vandmasserne med passende lav hastighed, både af hensyn til køretøjet og ikke mindst sine medmennesker. Det er jo ikke uden grund at indsugningen på off-road biler rager op til tagkanten uden for motorhjelmen.

#Storm #Oversvømmelse #Højvandet #Karrebæksminde

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com