Vestre Ringvej i Næstved spærret på grund af større uheld.


Billedserie + Video: Onsdag morgen skete der et større uheld på Vestre Ringvej ved Karrebækvej, som bevirkede at trafikanterne måtte finde andre veje. Vejen var totalt lukket godt en time indtil uheldstedet blev ryddet for de havarerede biler, to Peugeot'er og en Toyota.

Den tætte morgentrafik havde dannet en kø i den sydgående vejbane mod rundkørslen ved Karrebækvej, det var der et par billister der ikke havde bemærket og kom med forholdsvis høj fart mod de holdende biler. Tre biler må nok anses for at være blevet totalskadet. Den ene bil sluttede turen liggende på siden, derfor blev Midt- og Sydsjællands Brand & Redning kl. 7,57 kaldt til stedet, for at stabilisere køretøjet der lå på siden, så der ikke var fare for at den kunne vælte ned over redningsfolkene.

Uheldet skabte hurtigt en lang kø fra rundkørslen ved Slagelsevej, men efter en ventetid på godt en time kunne trafikken passere i den ene vejbane. Ingen personer skulle være kommet alvorligt til skade, men to ambulancer sørgede for at personerne kom til tjek på sygehuset.

#Næstved #Færdselsuheld #VestreRingvej #112

778 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com