ATK-vogn parkerer midt i Næstved kommunes blomsterbed.


Billedserie: Politiet har åbenbart ingen skrubler over hvor de parkerer deres ATK-vogne når det drejer sig om at skrabe penge ind til statskassen. Der er godt nok en regel der siger at ATK-vognene må parkere hvor de vil, bare ikke de tager udsyn eller er til fare for den øvrige trafik.

Men der står ingen steder, at det er i orden at ATK-vognene parkerer og ødelægger Næstved kommunes blomsterbede, det er desværre nu foregået flere gange i begge vejsider på Karrebækvej i Næstved, og senest mandag morgen og formiddag. En af politiet medarbejdere i en ATK-vogn er åbenbart totalt ligeglad med hvor han holder, om han så parkerer sin pengemaskine lige midt i et kommunalt anlagt blomsterbed med påskeliljer, bare han får skrabet nogle mønter sammen til fordel for statskassen. Der bliver åbenbart ikke tænkt særligt langt, når man er ligeglad med om kommunen pålægges en udgift til udbedring af de skader, der ikke kan undgås med den form for "hærværks" parkering.

Næstved kommune har i flere år sørget for, og brugt store summer på at en strækning fra rundkørslen ved Grimstrupvej og ind mod byen er et blomsterflor af påske- og pinseliljer i begge sider, men det mener politiet åbenbart at de er berettiget til at lave om på, ved i flere tilfælde og helt uden grund, at køre igennem og ødelægge bedene for at parkere i de spirende blomster. Det er sørgeligt at ikke en gang politiet har respekt for det arbejde kommunerne gør i borgernes interesse.

Det er vel ikke så besværligt at parkere på indersiden langs med blokkene, og så sætte udstyret op ud til vejen, hvis det er så nødvendigt at fange fartsyndere netop der, den mulighed har de fleste ATK-vogne jo i dag.

#ATK #Politi #Næstved #Trafikkontrol #Radarkontrol

540 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com