Husbådene i Nolds Havn på Kanalvej i Næstved får lov til at blive.


Billedserie: Vinden har igen lagt sig i den lille idylliske Nolds Havn som ligger på Kanalvej i Næstved. Husbådejerne som i begyndelsen af marts måned fik besked på, at fjerne deres husbåde fra den yderste anløbsbro inden tre uger, har nu fået en aftale med Næstved Kommune og Næstved Havn om at de omkring 10 fartøjer der bliver brugt som helårsbeboelse, kan blive liggende i havnen hvis der bliver ændret på placeringen, bådene ligger nemlig i dag i risikozonen for at blive ramt af den sejlende erhvervstrafik i kanalen.

Både Borgmester Carsten Rasmussen (S) og Havneformand Kristian Skov-Andersen (V) glæder sig over at der nu er fundet en løsning, som i store træk bare går ud på, at de både der overnattes i flyttes længere ind i havnen, en løsning som alle kunne tilslutte sig, det kræver blot at der flyttes nogle fortøjningspæle, dette arbejde skulle man allerede være gået i gang med.

Et andet problem som der skulle findes en varig løsning på, var toiletfaciliteterne, Næstved Havn ville have en form for garanti for, at indholdet af toiletterne ikke bare lukkes direkte ud i kanalen, om der blev givet en sådan garanti vides ikke, men parterne blev enige om igen at mødes for at drøfte det videre forløb senere, mødet blev aftalt henlagt til Nolds Havn lørdag d. 30. marts kl. 09,00.

Efter den indgåede aftale skulle der igen være roligt og næsten vindstille i Nolds Havn.

#Kanalen #NoldsHavn #Næstved #Husbåde #Kanalvej

0 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com