Næstved: Kvinde væltede med sin bil på lukket vej.


illedserie: Hvordan det kunne ske at en kvindelig chauffør i sin lille Nissan væltede med bilen, er der i skrivende stund kun teoretiske gisninger om. Uheldet der skete på den ellers lukkede smalle Fællesejevej i Næstved, sendte Midt-og Sydsjællands Brand & Redning på hjulene klokken 13,12 fredag middag.

Det var en beboer i et hus i nærheden der alarmerede redningsmandskabet. Den uheldige kvinde var nemlig ude af stand til at komme ud af bilen ved egen hjælp, da den var havnet på siden. Da redningsmandskabet ankom, blev bilen sikret mod at vælte yderligere, inden chaufføren blev befriet, samtidig blev der iværksat et slukningsberedskab, da meldingen også lød på at der var løbet 30 - 40 liter benzin og olie ud af det ødelage køretøj, med fare for antændelse.

Det lykkedes hurtigt for redningsmandskabet at få kvinden befriet og båret ind i en ventende ambulance, ifølge seneste oplysninger skulle kvinden ikke have pådraget sig alvorlige skader. Da der kunne være sket en forurening, på grund af den udsivende olie og benzin tilkaldte Indsatsleder Thomas Halskov miljøvagten fra Næstved Kommune, som så skulle undersøge forholdene, og beslutte om det var nødvendigt at fjerne det øverste lag jord fra området.

Da det er en lukket vej skabte uheldet ikke de store trafikale problemer. Uheldet medførte en del skader på bilen, et mindre træ der var påkørt blev revet op med roden.

#Næstved #Færdselsuheld

407 visninger0 kommentarer

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com