Ild i skraldebil i Karrebæk.


Billedserie: Tidlig mandag morgen måtte Midt- og Sydsjællends brandfolk fra Næstved på en tur til Karrebæk, hvor der af uforklarlige årsager var opstået brand i et læs skrald, som var indsamlet i Karrebæk-området.

Årsagen til branden kendes ikke, men de to renovasionsfolk på køretøjet opdagede pludseligt at der kom en kraftig røg ud fra ladet, de parkerede derfor køretøjet midt på vejen, så ikke bygningerne i nærheden var i fare for at blive antændt hvis branden skulle udvikle sig. Efter branden var opdaget og brandfolkene var alarmeret via 1-1-2, gik der kun få minutter inden brandfolkene ankom og fik branden slukket med en højtryksslange, efter at en del af indholdet var blev læsset ud på kørebanen.

#Bilbrand #Karrebæk #Renovation #Skrald

36 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com