top of page

Lygtefejl på lastbil afslørede stribevis af fejl og overtrædelser


En lygtefejl på en dansk lastbil førte til, at føreren – en 27-årig dansk mand fra Midtsjælland – blev sigtet i en stribe forhold.

Billedet er ikke fra omtalte sag.

Lygtefejlen betød nemlig, at Tungvogncenter Øst udtog lastbilen til kontrol den 1. maj 2019 kl. 06.50 på Vejleåvej ved Ishøj-Greve. Det viste sig at være en rigtig god ide at undersøge lastbilen og føreren nærmere.

Narkotikapåvirket fører med forkert førerkort i takografen

Føreren opførte sig uroligt og var ”levende” på fødderne, og politipersonalet mistænkte ham for at have indtaget et euforiserende stof. Et narkometer gav positivt udslag på kokain, og føreren blev derfor anholdt til blodprøveudtagning.

Da politiet kiggede nærmere på takografen, viste det sig, at det ikke var førerens førerkort, der sad i takografen, men derimod en anden persons førerkort. Førerens eget førerkort medbragte han i sin tegnebog.

Ved efterforskningen af sagen viste det sig, at der inden for den seneste måned var foretaget 13 kørsler med den anden persons førerkort, som føreren uretmæssigt var i besiddelse af. 12 gentagne kørsler på anden mands førerkort kan udløse en ubetinget frakendelse af førerretten.

Ved benyttelse af en anden persons førerkort under kørsel, hvorpå køre-/hviletiden registreres, overtrædes straffelovens § 174, hvilket som udgangspunkt straffes med fængsel.

Desuden var lastbilen ved flere lejligheder blevet kørt af chauffører, der ikke var ansat i virksomheden, hvilket ligeledes er ulovligt og medfører bøde mod virksomheden.

Dårligt udsyn, lygtefejl og manglende tilladelse til godstransport

Politiet kunne konstatere, at der ikke var fuldt udsyn af frontruden, da der hang et gardin og pyntegenstand, som skærmede for det spejl, føreren bruger til at se personer eller andre hindringer i et område på 2 meter foran lastbilen. Lastbilen var påsat to sæt gule lygter, som burde have været hvide, og der manglede reflekser på lastbilens bagside.

Føreren kunne herudover ikke fremvise en gyldig tilladelse til godstransport. Dog var transportvirksomheden indehaver af tilladelser til godstransport.

Kørsel ud over de tilladte 10 timer og for få pauser

Ved kontrol af køre-/hviletidsovertrædelser kunne politiet konstatere, at føreren tilnærmelsesvist havde kørt lige så meget som 2 førere under en almindelig kørselsperiode. Politiet har derfor en formodning om, at føreren anvendte sit eget førerkort, indtil han ”kørte tør” for køretid, og at han derefter fortsatte kørslen med den anden persons førerkort.

Politiet kunne via. takografen konstatere flere overtrædelser af den daglige køretid. Den største af disse var på 145 % Inden for 24 timer skal føreren afholde mindst 9 timers uafbrudt hviletid. Ved kontrollen kunne det konstateres, at mange daglige hvileperioder var overtrådt. Den største var på 78 %

Der var 5 forhold af køre-/hviletid, der hver især udløser en frakendelse af førerretten til lastbil/bus.

Bødepåstand mod fører og transportvirksomhed på samlet set 458.500 kr.

Den samlede bødepåstand mod føreren løber op i 139.500 kr. Hertil kommer en bøde svarende til en månedsløn for narkokørslen.

Der vil under sagen i retten blive nedlagt påstand om en længere frakendelse af førerretten.

Den samlede bødepåstand mod transportvirksomheden vil være 319.000 kr.

Den endelige afgørelse i sagen vil blive afgjort i retten.

#Lastbil #Politi #Bøde #Færdselspoliti #Kontrol

0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Efter drabet på den 37-årige gravide kvinde i Holbæk blev barnet reddet og bragt til behandling på sygehuset. Barnet er nu afgået ved døden under indlæggelsen på Rigshospitalet. Den dræbte kvinde va

bottom of page