Flere tyverier fra varebiler i hele politikredsen


Flere steder i kredsen har der natten til tirsdag været indbrud i varebiler. Typisk bliver låsen brudt op, og værktøj og udstyr bliver stjålet.

Husk derfor at mærke dit værktøj. F.eks. med DNA-mærkning eller gravørpen, som du kan låne hos politiet. Tag desuden billeder af dit værktøj - gerne så man kan se serienummeret eller særlige kendetegn. Tænk også over, hvor du parkerer.

Der skal helst være lys og gode oversigtsforhold.

#Varebil #Tyveri #SydsjællandsogLollandFalstersPoliti

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com