Karrebæksminde: Forvirringen er nu total.


Billedserie: Det så ellers lovende ud da formanden for Næstved Havn Kristian Skov-Andersen oplyste at nu forventede han at der ville ske noget med skiltningen i næste uge vedr, venstresvingningen ind til P-pladsen på Enø Kystvej på Lungshave/Enø, som ville løse problemet med den ulovlige svingning.

Næste uge begyndte i dag mandag d. 8. juli og som formanden lovede, så er der godt nok allerede sket noget. men desværre ikke til det bedre. Klokken var ikke mere end godt 9,00 da en medarbejder fra Park & Vej i Næstved stod på ladet af en bil og ændrede på skiltningen i rundkørslen. Senere er der også ændret på skiltningen ved venstre svingning forbudt indkørslen, men i stedet for at lave indkørsel forbudt for bilister der kommer fra broen, så har man opsat et anvisningsskilt der viser ind til P-pladsen, netop for dem der kommer fra broen, og lige i indkørslen på det sted hvor man ikke må krydse vejen for at køre ind.

Nu er skiltningen og forvirringen blevet endnu mere kaotisk, endnu flere biler krydser nu vejen, det forårsager flere gange kø bag det køretøj der skal svinge, da de skal holde tilbage for den modgående trafik. Hvordan Næstved havn og kommunen har tænkt sig at det nye tiltag skal være en løsning på det aktuelle problem, er svært at gennemskue. Hvor svært kan det ellers være at opsætte et indkørsel forbudt skilt, evt. med en undertekst der oplyser at lastbiler er undtaget så de nemt kan komme ind og læsse vare af hos de erhvervsdrivende.

#Karrebæksminde #Enø #Lungshave #Næstved #Parkering #Venstresvingforbudt

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com