Karrebæksminde: Indkørsel til P-plads spærres.


Hvor svært kan det være? - Spørgsmålene har været mange, ideer har det ikke skortet på, men nu er der kommet en afgørelse vedr. den debatterede indkørsel til P-plads/stejleplads på Lungshave/Enø i Karrebæksminde.

Den aktuelle indkørsel hvor der er venstresving forbudt når man kommer fra broen har kun haft sit forbud i sommerperioden, den bliver nu spærret helt, enten ser trafikanterne ikke skiltet, eller også er de lige glade, men nu er det så slut for om kort tid vil det ikke mere være muligt for at snyde og køre den vej ind.

Helle Jessen(S) som er formand for Byrådets tekniske udvalg, er opsat på at indkørslen fra Enø Kystvej helt spærres, hun er nemlig ked af alt den ballade der er opstået, og utilfredsheden med de lange køer, som til tider opstår på grund af, at bilerne holder og venter på at komme til at svinge til venstre. Opfordringerne til at få løst problemet har ikke manglet, forvaltningen har nemlig modtaget utallige opringninger og mails, for at gøre dem opmærksom på problemet, som især opstår på de varme sommerdage.

For at komme ind på P-pladsen skal man fremover fortsætte helt op til rundkørslen og dreje til venstre, her er der så to muligheder for at komme ind på stejlepladsen/P-pladsen. Lastbilerne der skal ind med vare til de erhvervsdrivende skal også køre den vej, rundkørslen menes ikke at være noget problem for lastbilerne, de store busser færdes jo til dagligt i den lille rundkørsel, uden problemer.

#Karrebæksminde #Enø #Parkering #Næstved

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com