Næstved: Grønnegården har ikke fået tømt skrald i flere uger.


Billedserie: Beboerne i det gamle kaserneområde Grønnegården i Næstved er noget frustreret, og kan ikke forstå hvorfor ikke deres affaldscontainere er blevet tømt i flere uger, Flere beboere har henvendt sig til Kommunen og boligselskab, men der kommer ingen svar på deres henvendelser, og i mellemtiden stiger bunkerne med affald på deres containerplads i et hjørne af området.

Rotter, mus og andet småkryb har nu i flere dage haft frit slag til at boltre sig i affaldet, der flyder rundt om containerne som er totalt overfyldte. Beboerne ved ikke hvad de skal gøre, så for ikke at få endnu større problemer i varmen, må beboerne beholde restaffald og bioaffald inde i deres boliger, Beboerne har totalt forbud mod at fodre fugle, da det kan samle rotter, i en skrivelse har boligselskabet endda truet med opsigelse af lejemålet, hvis ikke forbuddet overholdes. Med det i baghovedet mener lejerne at svineriet med det ophobede affald overgår fodringen af fugle med flere længder, det er i hvert fald ikke særligt miljøvenligt, for nu vil rotterne jo alligevel invadere området, og spyfluerne vil have fri adgang da lågene til containerne med bioaffald er helt ødelagte.

Hvornår der næste gang bliver hentet skrald er der ingen der ved, da ingen er blevet orienteret eller får noget at vide.

#Skrald #Renovation #Container #Grønnegården

0 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com