Savsmuld med lindolie selvantændte på Militærvej


Billedserie: En medarbejder på et tømrerlager på Militærvej i Næstved, havde ved en fejl fået blandet savsmud og lindolie sammen i en affaldscontainer som senere selvantændte og fyldte lageret med kraftig røg.

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning modtog alarmen kl. 10.56 og ankom få minutter senere til stedet. Heldigvis var situationen ikke så omfattende, og indsatte røgdykkere kunne nøjes med at give smasmulden en omgang vand, mens brandmandskabet uden for lageret fik etablet udluftning til lageret med hjælp fra en overtryksventilator.

Efter en lille halv times tid på adressen kunne Indsatsleder Jan Pagter Simonsen og udrykningstoget køre hjem igen.

#Selvantændelse #Militærvej

86 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com