Savsmuld med lindolie selvantændte på Militærvej


Billedserie: En medarbejder på et tømrerlager på Militærvej i Næstved, havde ved en fejl fået blandet savsmud og lindolie sammen i en affaldscontainer som senere selvantændte og fyldte lageret med kraftig røg.

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning modtog alarmen kl. 10.56 og ankom få minutter senere til stedet. Heldigvis var situationen ikke så omfattende, og indsatte røgdykkere kunne nøjes med at give smasmulden en omgang vand, mens brandmandskabet uden for lageret fik etablet udluftning til lageret med hjælp fra en overtryksventilator.

Efter en lille halv times tid på adressen kunne Indsatsleder Jan Pagter Simonsen og udrykningstoget køre hjem igen.

#Selvantændelse #Militærvej

0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle