Brand i sikringsskab på Hotel Kirstine


Billedserie: Brand i et el-sikringsskab på stueetagen i Hotel Kirstines ene fløj, var lørdag middag kl. 12.16 årsag til hæftig aktivitet med udrykningskøretøjer i centrum af Næstved.

Brandmandsskabet fra Midt- og Sydsjællands Brand & Redning var hurtigt på stedet, og fik kontrol over situationen med en mindre slukningsindsats med hjælp fra et par røgdykkere.

Sikringsskabet var af ukendte årsager blevet overophedet, og der var opstået flammer i skabet og i kabelnettet op til etageadskildelsen til 1. sal.

For at sikre at der ikke var sket antændelse i etageadskildelsen, var man nødt til at skære sig et hul i etageadskildelsen for at kunne konstatere at der ikke var nogen form for gløder der senere ville kunne antænde det gamle hotel. Efter at have konstateret at der ingen yderligere fare var, blev fløjen grundig udluftet.

Alt i mens indsatsen stod på, var området omkring Hotel Kirstine afspærret, og al trafik blev omdirigeret.

#HotelKirstine #Brandielinstallation

74 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com