Brand i Terrassehaven kunne ses i hele Næstved Syd


Billedserie: To gange inden for 2 timer og 15 minutter måtte Midt- og Sydsjællands Brand & Redning lørdag aften rykke ud til brande ved boligområdet Terrassehaven / Hegnsparken i Næstved Syd.

Første alarmering indløb til vagtcentralen på Manøvej kl. 21.46 hvor en affaldscontainer stod i lys lue ud for adressen Parkvej 110 - 116. Branden i affaldet var så kraftig at man i aftenmørket kunne se lys og røgsøjle i hele Næstved Syd.

Anden gang brandmandskabet igen måtte ud at køre, var midnat kl. 00.01. Her lød meldingen på brand i en kælder under etageejendommen Bogensevej 57 - 69.

Begge brande blev hurtigt slukket og der foreligger ingen meldinger om tilskadekomne personer. Der er små 300 meter mellem brandstederne og begge ligger helt ud til Bogensevej. Årsagerne til brandene er ukendte.

#Terrassehaven #NæstvedSyd #Kælderbrand #Containerbrand

410 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com