Fokus på mobiltelefoner og GPS'er i trafikken

Opdateret: 3. aug. 2020


Uopmærksomhed er blandt de hyppigste uheldsfaktorer i trafikken og kan være årsag til en tredjedel af alle uheld, viser undersøgelser. Derfor gennemførte politiet i uge 43 en landsdækkende målrettet indsats mod uopmærksomhed i trafikken.

Uopmærksomhed i trafikken kan blandt andet være brug af håndholdt mobiltelefon, indstilling af GPS, at læse fragtbreve eller mødereferater og lignende. Politiets målrettede indsats skal være med til at nedbringe distraktion som uheldsårsag. Indsatsen støtter Rådet for Sikker Trafiks kampagne; ”Kør bil, når du kører bil” og Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan.

”Når vi bevæger os rundt i trafikken, er det meget vigtigt, at vi er opmærksomme og viser hensyn overfor alle de andre trafikanter. I sidste ende drejer det sig om, at vi alle kommer hele hjem”, siger Christian Berthelsen, politiassistent, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Ved kontrollerne i uge 43 lavede politiet blandt andet følgende sigtelser:

533 for at benyttet håndholdt kommunikationsudstyr

241 for manglende brug af sikkerhedssele

180 for kørsel frem for rødt/gult lys

Fakta:

I en tredjedel af alle trafikulykker er uopmærksomhed en afgørende faktor.

I gennemsnit foretager vi os distraherende ting i 30% af den tid, vi kører bil.

70 % af dét, der distraherer os, foregår inde i bilen.

(Kilde: Rådet for sikker trafik)

Gode råd:

Drop mobilen og sociale medier, når du kører bil.

Hold ind til siden, hvis du skal indstille din GPS eller ringe.

Hold ind til siden og få ro i bilen, hvis børnene er urolige og kræver din opmærksomhed.

Lad være med at lede efter ting, du taber. Kør ind til siden - eller vent til du kommer frem.

Kig på trafikken, også mens du taler med dine medpassagerer.

Få andre i bilen til f.eks. at skrue låget af din vandflaske, taste på GPS, række dig solbriller etc.

#Rigspolitiet #Kørbil #nårdukørerbil #Kampagne #RådetforSikkerTrafik

20 visninger0 kommentarer

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com