Den seje kamp om A-broen over Østre Ringvej i Næstved er slut.


Billedserie: december 2018 blev A-broen over Østre Ringvej påkørt af en lastbil med for højt løftet kran. Siden har en del af børnene fra Ellebækskolen måtte passere den meget trafikerede ringvej med livet som indsats, ingen har i et helt år kendt til broens fremtidige skæbne, gangbroen blev ved uheldet revet næsten helt ned, tilbage stod kun en del af A'et, resterne har ligget som en skrot-bunke inde bag buskene.

Siden uheldet har Næstved kommune og vognmandens forsikringsselskab Topdanmark ikke kunne blive enige om, skulle der udbetales en kontant erstatning, eller skulle broen genopføres på Topdanmarks regning. Rådgivnings firmaet COWI har nu regnet på hvad det vil koste at genopføre broen, kommunen har hele tiden stået stejlt på, at de vil have broen genopført, og ikke bare en erstatning i kr. og øre. Formand for Teknisk Udvalg Helle Jessen (S) erkender at det har været et sejt træk og en lang ventetid, men nu er resultatet kommet, broen bliver genopbygget som kommunen ønskede det, og uden kommunen skal til lommerne.

Om det bliver en helt ny bro, eller broen bliver genopbygget på nogle af de gamle dele er op til forsikringsselskabet, en dato på hvornår broen står klar er ikke oplyst. Heldigvis skulle der ikke være sket uheld på grund af den manglende bro, selv om der passerer omkring 14.000 biler dagligt forbi broen, derfor er det også vigtigt at broen bliver gangbar så hurtigt som muligt. A-broen vil i fremtiden få en noget større betydning for sikkerheden ved passage af ringvejen, byrådet i Næstved har nemlig tirsdag aften besluttet, at den nye svømmehal skal bygges på Stenlængegårdens jord, ikke langt fra A-broen, derfor vil den i fremtiden få en afgørende betydning for en sikker forbindelse over ringvejen og svømmehallen, hallen skal efter de nuværende planer stå færdig i 2023.

#Næstved #Abroen #ØstreRingvej #Kommunen

346 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com