Varmestuen i Næstved flytter til nye lokaler.


Billedserie: Det er nu sikkert og vist, Varmestuen i Næstved flytter til nye lokaler. Det har længe været et stort ønske fra naboerne til Varmestuen i Toldbodgade at få flyttet stedet der har været samlingssted for kommunens mest udsatte borgere. Det er nu lykkedes for Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, at finde hvad de mener er egnede lokaler, det eneste der mangler er at Tilsyn Øst skal godkende placeringen.

Lokalerne der ligger på hjørnet af Fabriksvej og Engvej har stået tomme siden Næstved Sociale Værksteder flyttede ud. Efter planen er det meningen at brugerne skal være med til at bestemme hvordan stedet skal fungere, derfor vil der blive indkaldt til møde i Udsatterådet her vil man kunne fremkomme med ønsker og indput, til hvordan bygningerne skal indrettes og anvendes.

De nye bygninger og lokalerne er kæmpe store, og bærer i høj grad præg af at være brugt til værksteder med produktion, medlem af Omsorgs-og Forebyggelsesudvalget Kirsten Devantier (V) håber at der kan findes penge på budgettet til indretning og renovering, pengene kan måske også findes ved at sælge bygningen i Toldbodgade. Der har fra politisk side været udtrykt ønske om, at Varmestuen skulle have en anden profil, et nyt navn har også været på tale. Da det jo lyser ud af navnet Varmestue, at det er et sted hvor man kun sidder og varmer sig, mener man det vil være en god ide at ændre navnet Varmestue, for hvis brugerne ønsker det, skal der være mulighed for at foretage sig andre ting, ideen vil derfor være at indrette nogle mindre værksteder ud fra brugernes ønsker.

Det er brugerne selv der skal starte stedet op, måske kunne man forsøge med muligheden for et samarbejde med AffaldPlus, hvor Varmestuen kunne stå for reparationer og klargøring af de mange hundrede cykler som bliver indsamlet fra jernbunken på genbrugsstationen, der var måske også behov for at få skiftet en ledning eller et stik på en lampe, både ledninger, stik og fatninger bliver der jo kasseret i hobetal af hver dag, genbrug fra andre lamper der har set sin bedste tid.

Om problemet med larm og ballade, som naboerne har klaget over mange gange, løser sig ved at flytte fra Toldbodgade er nok tvivlsomt, da Netto stadig vil være den nærmeste købmand, den nye adresse ligger kun ca 800 m. fra Toldbodtorvet, derfor vil muren ved indkørslen til P-pladsen, nok stadig være det foretrukne samlingssted, for dem der har behov for at være i nærheden af en købmand, så et nyt problem kan derfor nemt opstå. Inden lukningen af Toldbodgade havde de forsamlede personer nemlig en mulighed for at komme på toilettet, det har de så ikke mere, hvor mon det så vil foregå, det kan der jo være flere teorier om, men nok ikke de mest hygiejniske.

Det er et håb at de nye lokaler kan tages i brug først i begyndelsen af 2020, hvor det så er meningen at Varmestuen skal ligge i den ene ende, og Stofrådnivningen skal ligge i modsatte ende, kun ca 300 meter derfra ligger også herberget Marskgården.

#Næstved #Varmestuen #Hjemløse #NæstvedKommune

0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle