Trafikale ændringer i Karrebæksminde.

Opdateret: aug. 3


Billedserie: Ud-og indkørslen fra stejlepladsen på Enø Kystvej er nu endelig blevet åbnet for trafik, det er så meningen at der inden sommer skal sættes en bom op, som kan åbnes og lukkes efter behov. Der har været sagt og skrevet meget både for og imod en permanent lukning, men opsætningen af en bom skulle i de fleste tilfælde kunne tilfredsstille alle parter, mener man i Teknisk Forvaltning.

Det er nu over 7 år siden, at Borgmester Carsten Rasmussen sammen med andre byrødder, på festlig vis indviede gangbroen som er monteret på siden af Græshoppebroen. Den gang lovede Borgmesteren i sin tale, at arbejdet med at forlænge og rette gangstien ud, ned forbi Kludekogeren ville blive påbegyndt så hurtigt som muligt, men,- men ting tager tid, og nogle ting tager meget lang tid, men nu er det ganske vidst, arbejdet med at rette fortorvet ud er i fuld gang, når arbejdet er færdigt vil ændringen være til stor gavn for både den kørende og gående trafik, ikke mindst de handicappede som har måttet passere broen lidt i zig og lidt i zag.

Et lille stykke af opkørslen til broen, har altid været smallere end resten af broen fortovet havde et knæk, derfor skulle man være særlig på vagt når køretøjer skulle passere hinanden netop på dette sted, men i nær fremtid skulle bro og tilkørsel blive lige bred hele vejen igennem, arbejdet med støbning og opsætning af fundablokke er i fuld gang, hvornår arbejdet er afsluttet vides ikke, men selv om vi er i november måned ser det ud til at det går fint med at få støbt fundamentet, også uden overdækning.

#Karrebæksminde #Græshoppebroen #Næstved #Enø

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com