Region Sjælland opsiger Danmark Redder Liv ordning.


Det er nu vedtaget at Region Sjælland skifter fra Danmark Redder Liv, til TrykFondens Hjerteløber-ordning ved hjertestop. Det blev vedtaget på et møde mandag hvor kun Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti stemte imod. Fremover vil alle fem regioner bruge samme Hjerteløber- ordning.

Der er både for og imod Regionens beslutning, rigtig mange har over for Danmark Redder Liv og FirstAED givet udtryk for at de ikke ønsker at være med i en ordning som de kalder "Upper-ordningen" som det er blevet udtrykt så handler det om faglig stolthed hvor det drejer sig om at redde liv, komme frem så hurtigt som muligt. Hvis det