top of page

Region Sjælland opsiger Danmark Redder Liv ordning.


Det er nu vedtaget at Region Sjælland skifter fra Danmark Redder Liv, til TrykFondens Hjerteløber-ordning ved hjertestop. Det blev vedtaget på et møde mandag hvor kun Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti stemte imod. Fremover vil alle fem regioner bruge samme Hjerteløber- ordning.

Der er både for og imod Regionens beslutning, rigtig mange har over for Danmark Redder Liv og FirstAED givet udtryk for at de ikke ønsker at være med i en ordning som de kalder "Upper-ordningen" som det er blevet udtrykt så handler det om faglig stolthed hvor det drejer sig om at redde liv, komme frem så hurtigt som muligt. Hvis det skal lykkes, så skal opgaven være helt præcis - hvem gør hvad i den pågældende situation? Hvem henter hjertestarteren? Hvem tager sig af patienten? Hvem hjælper ambulancefolkene osv. Hvis ikke opgaven er præciseret, så vil man jo blot opleve 20 tilkaldte Hjerteløbere til et hjertestop som en flok "hovedløse høns" der alle farer rundt omkring sig selv, alle løber måske efter den samme hjertestarter. Minutterne går, ambulancen er måske allerede i mellemtiden nået frem, nogle er selv ved at få hjertestop, når alarmen lyder, da de ikke er forberedt på hvad der venter af ubehagelige ting, når man måske møder op uforberedt, nogle taler om at det er en modedille, hvor alle bare skal være med - uanset.

Sådan behøves det selvfølgelig ikke at være i alle tilfælde, men spørgsmål og historier på Facebooks Hjerteløberside taler med tydelighed sit eget sprog, om at flere er i tvivl om hvad man skal gøre, og hvad det hele drejer sig om, derfor er der blandt de mere erfarne hjælpere fra Danmark Redder Liv som alle har en førstehjælpsuddannelse stor skepsis om, hvordan den nye ordning vil forløbe i Region Sjælland fra maj 2020.

Ved at overgå til Hjerteløber-ordningen vil flere hjertestartere også blive udelukket fra systemet, det gælder alle hjertestartere der er monteret i biler via en såkaldt Beacon, det var ellers Region Sjælland der valgte at der skulle udvikles og kunne tilkøbes en ordning med registrering af mobile hjertestartere. Mange har betalt flere hundrede kroner for at få registreret deres private hjertestarter hos Danmark Redder Liv, så alarmcentralen altid kan se hvor hjertestarteren er, selv om den kører rundt i en bil, denne ordning har Hjerteløber-ordningen ikke, og vil derfor forsvinde sammen med de registrerede hjertestartere i køretøjerne.

For at være med i Danmark Redder Liv krævede man et 4 timers førstehjælpskursus, hos Hjerteløberne er der intet krav om nogen former for uddannelse. DRL krævede en børneattest for at blive godkendt, heller ikke dette kræves af Hjerteløberne. DRL ordningen blev der kun alarmeret 4 personer til samme hjertestop, som fik uddelegeret deres opgaver fra alarmcentralen, hos Hjerteløberne bliver der alarmeret ikke mindre end 20 personer til samme hjertestop, så kan man jo så mene hvad man vil om at risikere at der møder 20 personer op hos en hjertepatient med hver sin hjertestarter.

Danmark Redder Liv og FirstAED har i Region Sjælland indtil nu haft omkring 2700 medlemmer som fuldt ud har klaret opgaverne ved hjertestop som de har været kaldt ud til, med den nye samlede ordning vil antallet for hele Danmark være omkring 80.000 Hjerteløbere. Det handler åbenbart mere om at få så mange med i ordningen som muligt, og så se igennem fingre med hvad de har af viden. Regionsrådet har valgt, derfor bliver det Hjerteløber-ordningen frem over.

#Hjerteløber #DanmarkRedderLiv #RegionSjælland #FirstAED #Hjerterstarter #Hjertestop

0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Efter drabet på den 37-årige gravide kvinde i Holbæk blev barnet reddet og bragt til behandling på sygehuset. Barnet er nu afgået ved døden under indlæggelsen på Rigshospitalet. Den dræbte kvinde va

bottom of page