To brandudrykninger fredag formiddag.

Opdateret: aug. 3


Midt- og Sydsjællands Brand & Redningsstation i Næstved, måtte fredag formiddag på hjulene 2 gange. Den første melding om brand kom kl. 08,58 fra Herlufsholm Kostskole, men her var der tale om en fejlalarm.

Kun godt en time senere klokken 10,10 måtte brandfolkene ud på en lidt længere tur, en beboer i et sommerhus på Bækkene i Karrebæksminde havde akut brug for brandfolkenes hjælp til at slukke en mindre brand der var opstået i forbindelse med fyring i en ovn.

Branden der afgav en del røg var opstået på grund af overophedning, strålevarmen havde været så kraftig at den havde antænd noget materiale i nærheden os ovnen. Da den mindre brand var slukket, fik hele huset en kraftig udluftning med en overtryksventilator. Efter at have konstateret at der ikke var mere der brændte, gik turen stille og roligt tilbage til Næstved.

#Enø #Karrebæksminde #Brand

97 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com