top of page

Den frilagte Suså fyldte 20 år sep. 2021

Opdateret: 10. jan. 2022

Det var allerede i 1995 ideen om at frilægge Susåen på strækningen under Havnegade i Næstved opstod, det skete da man blev pålagt at rense byens spildevand fra gader og stræder, de underjordiske betonkanaler der blev etableret i 1930-erne for at føre Susåen under Havnegade og ud i den nyetablerede havn, kunne nemlig bruges til opbevaring af det urensede spildevand.

Da gravearbejdet begynder finder Næstved Museum spor/træværk fra middelalderen, samt på et senere tidspunkt rester fra et kajanlæg og træværk fra et fartøj, det dukkede frem på strækningen fra Slagkildevej til Kompanistræde, omkring det sted hvor det gamle gasværk lå, resterne menes at være fra 12-1300 årene. Alle fund blev registreret og optegnet, for herefter at blive tildækket med fiberdug og jord igen.

Man regner med at hele projektet ville have en kostpris på 60-65 millioner kroner, pengene skulle betales af skatteborgerne, via kloakfonde og vandafledningsafgifter.

Det var formanden for Teknik og Miljø, Per Andersen der tirsdag den 21. september 1999 der tager det første spadestik. Allerede et år efter er arbejdet så langt fremme, at man kan fylde vand i det 400 m. lange nyanlagte åløb. Den 19. november 2000 blev der inden vand og fisk fik frit løb i kanalen, afholdt et åbent Suså, alle der kunne tænke sig at gå strækningen, som nogle af de sidste på bunden af den nye kanal havde nu chancen. Torsdag d. 23. november 2000 blev den midlertidige sluseport ved Fønixkrydset åbnet. Det var daværende borgmester Henning Jensen der havde fået æren, godt hjulpet af formanden for Teknik og Miljø Per Andersen.

To år efter det første spadestik, blev hele projektet erklæret færdigt, men vandet i Susåen havde allerede haft frit løb det sidste år, den officielle åbning af hele anlægsprojektet blev holdt på dagen for første spadestik, nemlig 21. september 2001. Den nye Suså-strækning ligger omtrent, hvor Susåen oprindelig løb omkring middelalderen.VIDEO:

0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page