top of page

ENØ og LUNGSHAVE får et kærkomment tilskud til det planlagte dige fra Kystdirektoratet.


- Det store kystsikringsprojekt er af Kystdirektoratet anslået til at vil koste 36millioner kroner, det er prisen for at beskytte de 1.500 lodsejere på Enø, Lungshave og Fjordhusene mod den stigende vandstand.

- Digeprojektet skal betales af husejerne selv og derfor kommer et tilskud på 7,6 millioner som en kærkommen økonomisk håndsrækning, at Kystdirektoratet har valgt at medfinansiere kystbeskyttelsen af ferieøen med et tilskud, penge der kommer fra en tilskudspulje for kystbeskyttelse som regeringen og et par andre partier afsatte på sidste finanslov.

- Det betyder at regningen til sommerhusejerne kan blive en smule mindre og det er absolut glædeligt, men da den samlede regning, ikke kendes endnu er det svært at sige om tilskuddet får indflydelse, da det økonomiske overslag er fra 2020 og med de hastigt stigende priser i bygge- og anlægsbranchen er der næppe nogen tvivl om, at regningen er steget, når digerne skal forhøjes, højvandsmurene skal bygges og stranden skal fodres med endnu mere sand.


Seks entreprenører - Efter nytår sender det nystiftede digelaug projektet i udbud i form af en indbudt licitation til seks entreprenører. Billigste vinder og i september 2022, når de sidste badegæster har forladt stranden, går arbejdet i gang.

- Arbejdet med at køre jord ud til digerne, bygge højvandsmure og fodre stranden med sand vil stå på frem til februar. Og herefter skal der sås græs på digerne og laves lidt asfaltarbejde, projektet skulle så stå færdigt til feriesæsonen 2023. - Blandt sommerhusfolket er der stor tilfredshed med at køreplanen er klar og arbejdet snart går i gang. Ikke en eneste har klaget over betalingen. Det betyder at de takster vi har meldt ud sikkert holder hjem, da tilskuddet fra Kystdirektoratet giver os mulighed for at holde os indenfor den økonomiske ramme, selvom projektet sikkert bliver dyrere end oprindelig udmeldt

Tung trafik

- Det vil selvfølgelig give en masse kørsel på begge sider af Græshoppebroen. De store lastbiler må gøre holdt for foden af broen, hvor jord, ler og sand skal læsses over i mindre køretøjer. Det bliver temmelig tung trafik, når arbejdet går i gang. Men nu er vi klar – og vi glæder os, siger formanden for digelauget Kurt Eriksen.

- Fremtiden vil så vise om det store arbejde der stod på, med at sikre ejendommene mod oversvømmelse, som det skete i januar 2017 helt kan regnes for at være fortid.0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page