top of page

Fritidsdykkerne samlede affald i Susåen i Næstved.


VIDEO.

Flere hundrede flasker, desværre uden pant, da etiketterne mangler, et par indkøbsvogne, en del cykler, trafikkegler, skilte, et enkelt skraldestativ, en pengekasse med udenlandske mønter og personlige papirer, en toiletkumme som efter sigende skulle være fjernet fra Slusehusets udendørs toiletbygning. Dette og mange andre ting blev hevet op af Susåen som afslutning på den landsdækkende affaldsindsamling som har stået på i en uge.

Det hele er nu samlet i en bunke som Næstved Kommune har lovet at skaffe af vejen, som tak for hjælpen til fritidsdykkerne. Hele landets skoler og daginstitutioner, har sammen med mange andre i den seneste uge, været på jagt efter alt hvad der er henkastet af affald, til lands og til vands.

Det er Dansk Naturfredningsforening der står bag, men arbejdet bliver udført af frivillige i alle aldre. Traditionen tro er Næstved Sportsdykkerklub igen i år, med til at holde Danmark ren, deres bidrag fandt denne gang sted i Susåen ved Slusehuset og Kanoudlejningen, alt hvad der uforvarende var blevet tabt, eller med vilje var blevet kastet i vandet, blev fisket op af seks dykkere, som finkæmmede området samtidig med at folk i kajakker og et par mand i land sørgede for at modtage de fundne effekter, flere af tingene måtte trækkes i land med et reb.


Efter nogle timer med indlagte pauser på det tørre, for at få varmen og en kop kaffe i den lune forårsdag, hvor vandet kun var 8 grader, sluttede dagens gode gerning med et resultat hvor der blev samlet og fjernet flere hundrede ting som ikke høre til i naturen. På landsplan blev der i 2020 tilsammen indsamlet 53 tons affald.

0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page