Græshoppen i Karrebæksminde har fået nyt brodæk.


Karrebæksminde

Det nye brodæk der skal være med til at fremtidssikre forbindelsen til Lungshave og Enø i Karrebæksminde, blev onsdag lagt på plads med millimeters nøjagtighed. Tidligt onsdag formiddag blev de første 2 af 8 sektioner lagt løst på plads, finer- og stålplader blev lagt over så de store kranbiler havde noget at køre på.

En efter en fik alle sektionerne sin plads som de var fremstillet til, det hele gik helt efter planen og uden problemer, et par af sektionerne skulle lige rykkes 2 eller 3 millimeter den ene eller anden vej, lidt over middag var der igen brodæk på den gamle Græshoppe fra 1936.

De næste dage vil håndværkerne så bruge til at genoprette brodækkets sildebensmønster, og skrue hele brodækket fast til klapbroens stålkonstruktion. Selve fremstillingen af brodækket var sket på Kludekogerpladsen i en form for prøveopstilling, tidsmæssigt var det ikke muligt at bygge dækket på selve broen. Belægningen der er lagt i sildebensmønster krævede omkring 4500 skruer. Trætypen er så hård at der skulle forbores af 2 omgange + en forsænkning, skruerne skulle så monteres, i alt måtte tømren have fat i sin bore/skruemaskine 18 - 19000 gange før at trædækket var samlet, en del af skruerne skulle så op igen før at brodækket kunne flyttes.

Hele renoveringen går efter planen, og der er ikke på nuværende tidspunkt udsigt til, at der vil blive ændret på tidspunktet hvor broen igen bliver åbnet for biltrafik, fortæller Peter Kapiczynski Nielsen fra Næstved kommune der er projektleder.

1,355 visninger0 kommentarer

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com