Kontravægten på Græshoppebroen skal opgraderes med 18 tons stål.Karrebæksminde: Arbejdet på renoveringen af Enø-broen skrider planmæssigt frem, man er ved at være fremme ved en af de tungere tiltag der skal udføres, en justering af kontravægten på broen er nødvendig for at skabe ligevægt. Den 100 tons tunge kontravægt er efter den nye vægtfordeling ikke nok til at give balance mellem broklap og kontravægt.

Da man i 2011 monterede en gangsti på siden af broen, var det ikke nødvendigt at regulere kontravægt - broklap, for gangbroens vægt gik lige op med den lavere vægt den nye kunststofbelægning kørebanen havde. Nu ser tingene helt anderledes ud, da man er gået tilbage til den tungere træbelægning på brodækket. Det forventes at kontravægten skal øges med yderligere 18 tons stål for at skabe balance mellem brodæk og modvægt.

Der er mange meninger om hvad den store 100 tons tunge betonklods indeholder, nogle mener at den består af massiv beton, i beskrivelsen af broen står der at den skulle indeholde 14,8 tons gamle hestesko og 5 tons akselstål, resten skulle så være beton. Det er nok de færreste der ved at klodsen er delvis hul, i den store kontravægt findes nemlig flere rum som er fyldt op med sandsække. De 18 tons skulle være et supplement så den samlede modvægt bliver op mod 118 tons. Broens totale vægt skulle efter renoveringen være over 220 tons. De ekstra 18 tons vil efter planen blive tilført kontravægten sidst på måneden, når der kan køres på brodækket med tunge køretøjer, oplyser projektleder Peter Kapiczynski Nielsen fra Næstved Kommune.


Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com