Mindre brand i udhus ved Svenstrup


SVENSTRUP: Både politi og Midt-og Sydsjællands Brand & Redning blev kaldt til indsats, da der kl. 14.13 torsdag eftermiddag indløb en alarm om gårdbrand uden for Næstved.


En brand i fyrrummet i et udhus til en nedlagt landbrugsejendom i Svenstrup, var under udvikling med fare for spredning til de øvrige bygninger.


Det tog dog næsten ingen tid for beredskabet at komme frem til landejendommen, og snart der efter var branden overmandet, og blot 25 minutter efter alarmeringen var beredskabet på vej hjem igen.


Hvad der var årsag til branden i udhuset vides ikke.135 visninger

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com