top of page

Nu bliver det igen muligt at træde i en kolort på hele Enø Overdrev


En strid mellem Næstved kommune og lokale lodsejere om adgangen til Enø Overdrev har nu fået en endegyldig afgørelse, truffet af landets højeste miljøinstans som er Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet giver kommunen ret i alle punkter, skrevet i en 14 sider lang redegørelse. I afgørelsen stadfæster nævnet Næstved kommunes påbud om at lodsejerne skal fjerne låger, stenter og el-hegn der omkranser Enø Overdrev, så offentligheden igen har fri adgang til hele området, også den sydlige del som har været lukket siden 2019.

Friluftsfolket får nu omkring 70 hektar ekstra hvor naturen kan nydes, der er dog lidt begrænsninger, da sydspidsen af Enø er udlagt som Natura-2000 område, dele af overdrevet er nemlig hjemsted for store flokke af ynglende og rastende fugle, derfor må den sydlige del ikke ikke besøges i fuglenes yngleperiode, som er fra 1. april til 15. juli. Men det meste af sydspidsen er udlagt som landbrugsland, og kan når forhindringerne fjernes, frit betrædes, det der følger med er selvfølgelig risikoen for, at få fodtøjet smurt ind i en kokasse og andre efterladenskaber fra de mange køer, islandske heste og får som stadig vil græsse i området.

Næstved kommune vil nu gå i dialog med lodsejerne, med hensyn til skiltning vedrørende færdsel på overdrevet, og hvordan adgangen til området skal foregå, der vil stadig være græssende dyr der skal tages hensyn til, især efter der igen bliver offentlig adgang. Enø Overdrev har været fredet siden 1953 derfor må alt færdsel kun foregå til fods.0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page