Påskens renovation gik op i røg før tid hos AffaldPlus

Opdateret: 2. aug. 2020


En stor del af bygningerne hos AffaldPlus på Ydernæs, var tirsdag morgen indhyllet i kraftig røg som kunne ses milevidt omkring. Det ser som regel voldsomt ud når der opstår en brand i en af siloerne hvor dagsrenovationen bliver læsset af. Årsagen til at der med mellemrum går ild i de mange tons affald skraldebilerne læsser af, kan der kun gisnes om, men slukningen af en brand i affaldet er som regel en udfordring for brandmandskabet, da branden kræver meget vand, og er svær at slukke i de dybe siloer.

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning i Næstved, sendte klokken 6,48 vagtholdet afsted for at assistere med slukningen af branden i bunden af den ene silo. Personalet hos AffaldPlus var selv gået i gang med slukningen med hjælp fra deres sprinkleranlæg, samtidig med forsøgte man at fjerne noget af affaldet med en grab, for på den måde at nå ned til ilden, men dette forehavende måtte opgives på grund af den kraftige røg.


Brandfolkene fra Næstved fik hurtigt lagt en del slanger ud, og kom i gang med at sprøjte vand på, men da sådan en skjult brand, kræver mere vand end et par tankvogne og en enkelt brandhane kan klare, måtte man have assistance fra en mobil pumpe som kunne forsyne slangerne med vand nok til slukningen, men inden forsyningen kunne etableres, skulle der lægges et par hundrede meter slange ud til den store sø i nærheden. Efter næsten 4 timers vandkamp kunne der pakkes sammen, og brandfolkene kunne gå ombord i deres velfortjente morgenmad.

VIDEO:

0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle