To af flådens fartøjer på besøg i Næstved.KARREBÆKSMINDE: To af flådens fartøjer i Holm-klassen, passerede tirsdag Græshoppebroen for at besøge Næstved. Den første der passerede broen var MSD5 Hirsholm en minestryger der har en besætning på 8 mand den er fysisk placeret på flådestationen i Frederikshavn. MSD står for MineStrygningsDrone den blev søsat 5. maj 2007 og blev sat i tjeneste d. 29. maj 2007. Det var fra starten meningen at den skulle sejle som en fjernstyret drone i områder med mange søminer. Systemet hvorved man kunne fjernstyre enheden er senere blevet afmonteret, man har dog stadig andre skibe i MSF-klassen der kan fjernstyres.

I kølvandet på MSD5 kom en anden i Holm-klassen nemlig A544 Alholm, den fungerer i dag som skoleskib for kadetter i DIV 33, dette skib er fysisk placeret på Flådestation Korsør, men meget af tiden ligger den på Marinestation Holmen, det gør den for at være tæt på kadetterne fra Søværnets Officersskole som har til huse ved Svanemøllen. Kadetterne lærer alt fra basal sømandskab og hvordan man navigerer optisk, med hjælp fra forskellige navigations systemer.

Undervisningen på skibet sker i flere omgange, først under to grundlæggende brotjeneste moduler, senere på et navigationstogt og sidst på et vagtcheftogt. A544 blev søsat 6. januar 2007 og indgik i tjeneste 7. februar samme år.

Holm-klassen består af 6 fartøjer som løser en masse opgaver både i Danmark, Færøerne og Grønland, de deltager på lige fod med søværnets andre enheder, i eftersøgnings- og redningstjeneste, suverænitetshåndhævelse, istjeneste, sikker afvikling af skibstrafik, de udfører også opgaver for politiet, skat og redningsberedskaberne. De er et led i den maritime miljøovervågning og forureningsbekæmpelse i Danske farvande, efter det oplyste skulle besøget være af kortere varighed.


Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com